Montážne pokyny pre obklad stien a stropov

Montážne pokyny pre obklad stien a stropov

1. Príprava


Latky hrúbky väčšej o 1 cm ako je izolačný materiál pripevníme k murivu, betónu alebo ľubovoľnej konštrukcii. Pre vyrovnanie nerovností použite vhodné podložky. Vzdialenosť medzi latkami je max. 50 cm. Po obvode dolnej a hornej časti dreveného roštu je potrebné urobiť v latkách odvetrávacie otvory na prúdenie vzduchu v dilatačnej medzere medzi izolačným materiálom a plastom. Pri vhodnom podklade je možná aplikácia obkladu priamo.

2. Osadenie


Najskôr pripevnite po obvode všetky dokončovacie profily na latky a zasuňte profily do seba systémom pero drážka. Pri horizontálnom ukladaní ukladajte panely zhora nadol. Pripevňovanie uskutočníte nastreľovaním sponkami, klincami, alebo príchytkami na to určenými. V prípade farebného obkladu je nutné obklad prichytiť maximálne do 30 cm alebo použiť iba príchytky. Nechajte vždy minimálne 5 mm medzeru medzi lamelami obkladu a dokončovacími (spojovacími) profilmi.

3. Zatepľovací odvetrávací systém


Na murivo, betón alebo ľubovoľnú konštrukciu pripevníte hmoždinkami nosné laty. Medzi ne vložte izolačnú hmotu (polystyrén, Nobasil, Orsil a pod.) potom inštalujte plastové obklady.

4. Dokončovacie a spojovacie profily


Dokončovacie a spojovacie profily významne zjednodušujú osadzovanie obkladov stien umožňujú riešenie všetkých detailov. Hotové dielo získa atraktívny vzhľad posledného detailu.


POZOR - obklad dobre tepelne izoluje!

  • nainštalovaný plastový profil vytvorí na obvodovom murive tepelný odpor rovnajúci sa odporu cca 5 cm tehlového muriva.

  • v spojení s dodatočným izolačným materiálom (polystyrén, Nobasil) hrúbky 2 cm vytvorí tepelný odpor rovnajúci sa odporu cca 0,7 m tehlového muriva.

  • v spojení s izolačným materiálom hrúbky 3 cm vytvorí tepelný odpor rovnajúci sa odporu 1 m tehlového muriva.

GALÉRIA

GALÉRIA

SPOLUPRÁCA

SPOLUPRÁCA